Departmanlarımız

   

Uçuş İşletme Müdürlüğü

 

Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. Uçuş İşletme Müdürlüğü şirket bünyesinde, görev yapan tüm uçucu ekibin (pilot + hostes) uçuşlara görevlendirilmesi, uçuşlarda görev yapacak tüm personelin ihtiyaçlarının karşılanması pasaport vize işlemlerinin takibi ve sorunsuz bir uçuş için ekibe yönelik çalışmaların tümü yürütülür.

 

 

  

 

Yer İşletme Müdürlüğü

 

Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. de Yer İşletme Müdürlüğü olarak VIP hizmet verilen yolcuların havaalanında karşılanması, uçak hazırlanana kadar VIP misafir ağırlama, uçuş sonrasında ise yine VIP hizmetin bir parçası olan havaalanı çıkışına kadar her türlü pasaport, ve yolcu uğurlama hizmetlerini organize etmektedir.

 

 

 

 

Uçuş Emniyet Müdürlüğü

 

Palmali Havacılık filosunda bulunan 5 uçağa ait uçuş verilerinin emniyet kuralları çerçevesinde izlenerek uçakların hem teknik hemde operasyonel takibinin yapılması ve uçuş emniyet standartlarını yerine getirerek olası-muhtemel olay ve kazalara karşı gereken önlemlerin alınması ve emniyet standardının yükseltilmesini takip ve yürütmekle görevlidir.

 

 

 

 

Eğitim Müdürlüğü

 

Palmali Hava Taşımacılık A.Ş’de görev yapan tüm uçuş personelinin eğitimleri , SHGM’nin talimatları ışığında , dünyaca tanınmış uçuş eğitim merkezlerinde yapılmaktadır. Bu eğitimler her yıl yenilenmekde olup özellikle pilotlarımız ayrıca altı aylık yeterlilik testlerine de tabi tutulmaktadır.

 

Palmali Hava Taşımacılık A.Ş her yıl talimatlar gereği SHGM tarafından denetlenmekte olup ilgili denetlemelerden eğitim bölümü olarak sıfır bulgu ile çıkmaktadır.

 

Şirketimiz , ticari uçuş görevlerini eğitim ve morali en yüksek düzeyde gerçekleştirmektedir. Ülkemizde ve özellikle yurt dışında, ticari havacılık faaliyetlerimiz dünya standartlarının üzerinde gerçekleşmektedir.

 

Tüm eğitim faaliyetlerimiz zamanında, SHGM’nin onayladığı yurt içi ve dışı eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Gururla görev yaptığımız şirketimizle uçmanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

 

Teknik Müdürlük

 

Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. teknik ve uçak bakım bölümü, İstanbul Atatürk Havalimanı içerisinde bulunan hangarımızda uluslararası standartlarda uçak bakım yönetimi ve uygulaması hizmeti vermektedir.

 

Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. 24.04.2010 tarihinde Hava Taksi İşletme ruhsatı ile birlikte filosunda bulunan F900 EXEASy , Falcon7X ve Challenger300 uçak tiplerini içeren Bakım Yönetim Sistemi (SHY-M) Yetkisi Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

 

Bu yetki çerçevesinde, filomuzdaki 2 adet Falcon900EXEASy, 1 adet Falcon 7X ve 2 adet Challenger300 tipi uçakların bakımları, kurulan uluslararası standartlara sahip sistemimiz ile deneyimli ekibimiz tarafından zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılarak takibi sağlanmaktadır.

 

Ayrıca filoya yeni uçak eklenmesi ya da filodan uçak çıkartılması gerektiğinde, tüm bakım işlemleri ile gerekli ulusal ve uluslararası prosedürler teknik ekibimiz tarafından yerine getirilmektedir.

 

Uluslararası güvenilirliğini kanıtlamış lider firma olan “CAMPs Maintenance Management System”, filomuzdaki uçaklarımızın bakım takip ve kayıt sistemi için kullanılmaktadır.

 

Uçaklarımızın periyodik büyük bakımları, üretici firmalar (Dassault ve Bombardier) ve EASA (European Aviation Safety Agency) tarafından onaylı bakım kuruluşları olan Aero-Dienst – Almanya ve Dassault Falcon Service – Fransa’da yaptırılmaktadır.

 

Operasyon sırasında oluşacak bakımlarımız ise İstanbul Atatürk Havalimanı içerisindeki hangarımızda, kendi teknik ekibimiz ve anlaşmalı bakım merkezlerinden sağlanan teknik destek ile yerine getirilmektedir.

 

Filomuzdaki uçaklarımız halen üretici firma garantisi altında olup, motorlarımızın bakım anlaşmaları MSP Gold şeklinde yapılandırılmıştır.

 

 

 

 

 

Kalite Müdürlüğü

 

Palmali Hava Taşımacılığı A.Ş. de Kalite Müdürlüğü, bir Kalite Yönetim sistemi kurarak ulusal ve uluslararası gerek havacılık gerekse yönetimsel standartlara uygunluğun sağlanması, sürekliliğin devamı için kontroller ve denetimler ile iç ve dış denetimler yaparak taşınan yolcuların uçuş güvenliğinin sağlanmasında ve belirlenen şirket politikaları ile yolcu güvenliği konforundan taviz vermeden gerekliliklerin yerine getirilmesinde koordineyi sağlayarak sistemin canlı kalmasında görev yapar.

 

Uymakla yükümlü olduğumuz kuralların dışında şirket Kalite Politikası ve Iso 9001:2008 standartları gereği sürekli gelişim ve büyüme yönünde adımlar atılmasında koordineli çalışma ortamı sağlanmasına yönelik sistemsel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Yapılan faaliyetler iç ve dış denetimler ile özellikle dışarıdan alınan hizmetin Palmali Hava Taşımacılığına entegre edilerek uygun hale getirilmesi ile yolcular için gereken emniyet ve konfor standartlarının sağlanması öngörülmektedir.

 

Ayrıca şirket bünyesinde yer alan dokümanların ulusal ve uluslararsı yayınlarla takibi ve güncelliğinin sağlanmasından ve gereken doküman onaylarının alınmasından sorumludur.

 

 

 

 

Ekip Planlama Departmanı

 

Uçuş personelinin yapmış oldugu uçuş görevlerinin kayıtlarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak düzenleyip periyodik olarak SHGM’ ye aylık rapor sunmak.

 

Gerçekleşen uçuşların kayıtlarını bır araya topladıktan sonra uçuş personelinin ekip uçuş programını hazırlamak.

 

Uçuş ekiplerinin pasaport vize yenileme işlemleri için gerekli tüm takip ve yazısmaları yapmak.

 

Gerçekleşen uçuşların zarflarının tüm kontrolü dosyalanması ve arşivlemek.

 

Ekip planlama departmanın yönergesini hazırlamak ve shgm ye onaylatmak.

 

Tüm personelin bilet alım işlemlerini koordıne ve takip etmek.

 

Ekip planlama ,eğitim müdürlüğü ve uçuş işletme departmanlarının faaliyetlerinin aylık ve yıllık SHGM ye rapor hazırlamak.

 

 

 

 

 

 

İdari İşler  ve Güvenlik Müdürlüğü

 

Uluslararası ve Milli Güvenlik Mevzuatlarına uygun olarak uçuş operasyonlarını gerçekleştirmek.

 

Yolcu ve murettebatın uçak içerisinde veya hava meydanlarında güvenliğini sağlamak,

 

Uçuş ve yer emniyetleri konusunda personelin bilinçlendirlmesi, gerekli eğitimlerin alınması sağlamak

 

Uçak, uçak teçhizatları  ve işletme binasına yönelik yasadışı hareketleri önlemektir.

 

Kalite politikası hedefleri doğrultusunda Palmali Havacılık Şirket yapısının sürekliliğini, güncelliliğini ve geliştirilmesinin sağlanması için üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

 

Yönetimi altındaki ekiplerin, şirket ilkelerine, genel kurallarına ve yönetmeliklerine uygun davranmalarını ve üstlendikleri görevlerdeki başarıları için yardımcı olmak,

 

Ekibinin bireysel ve  mesleki gelişimi için gerekli eğitimlerin aldırılarak görevlerini hızlı, etkin ve doğru yapmalarını sağlamak,

 

Yönettiği birimin bütçesini , maliyet hesaplarını, hedeflerini, iş planlarını hazırlamak ve uygulamak.

 

Palmali Havacılığa ait tüm teknik cihazlarının, bina ve tesisatlarının bakım onarım ve yenileme faaliyetlerini yaptırmak, maliyetleri için piyasa araştırması yapmak .

 

 

 

 

 

Muhasebe Müdürlüğü

 

Günlük ödemeler listesinin oluşturularak, Holding Finans Müdürlüğü ile koordineli olarak tedarikçi ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması ve takibi ile yapılan her uçuş sonrası Zamanınında ve doğru olarak tüm satış faturalarının düzenlenmesi, Tüm kayıtların genel kabul edilmiş muhasebe ilkeleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak, tedarikçi ve müşterilerle mutabakat yapmak, Yasal olarak verilmesi gereken beyanname ve bildirgeleri hazırlamak, sunmak, Şirket bütçesini hazırlamak ve belirli periyotlarda gerçekleşmeleri takip etmek.